contact

medewerker Lutz Jacobi

Sandra van der Vlis, persoonlijk medewerker PvdA Tweede Kamerlid Lutz Jacobi,
bereikbaar dinsdag tot en met donderdag 070 – 318.27.72
email: s.vdvlis@tweedekamer.nl

Wilt u Lutz iets schrijven:
Lutz Jacobi
Tweede Kamerfractie Partij van de Arbeid
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Bezoekadres: Plein 2, Den Haag

NB. wijzigingen in de agenda van de Tweede Kamer zorgen vaak voor verandering in de agenda van een Kamerlid.
Afspraken zijn daarom altijd onder voorbehoud en kunnen op zeer korte termijn zelfs nog wijzigen.
Mocht u een bezoek brengen aan de Tweede Kamer, dient u altijd in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs.